41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 62     fax 32 393 41 41